Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. Φ.Σ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Κατόπιν επικύρωσης του πρακτικού Αρχαιρεσιών του Συλλόγου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι εκλεγέντες σε συνεδρίασή τους στα γραφεία του Συλλόγου (Φεϊζοπούλου 8 – Αίγιο) την 31 Μαΐου 2012 όρισαν το ΝΕΟ Δ.Σ. του Συλλόγου το οποίο απαρτίζουν:
Α) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Πρόεδρος 
Β) ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Αντιπρόεδρος 
Γ) ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΝΙΚΟΑΛΑΟΥ  Γραμματέας 
Δ) ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ  Ταμίας 
Ε) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου